Inschrijven voor de vereniging

Om een beter en eerlijker kies- en stem- systeem te krijgen binnen de KNVvL afdeling schermvliegen werden er verenigingen bij schermvliegscholen opgericht. Het aantal leden bepaalt daarmee het aantal stemmen van afgevaardigden in de ledenvergadering. Dit stelt ons in staat meer invloed uit te oefenen bij de KNVvL afdeling schermvliegen. Naast verenigingsafgevaardigden zijn er ook afgevaardigden van de vrije "niet verenigingsleden".
Het gaat ons er om een aantal belangrijke zaken te behartigen binnen onze afdeling.

- Vliegbaarheid in Nederland, vrijheid en toch goed geregeld.
- Goede en veilige opleidingen met een doordacht internationaal brevetten stelsel.

Uiteraard leveren we ook een actieve bijdrage, want de KNVvL zijn we met elkaar.
Veel vrijwilligers helpen om zoveel mogelijk dingen te kunnen regelen.
De belangenbehartiging naar de overheid toe is ook hard nodig zodat we ook in Nederland kunnen blijven vliegen.

André is o.a. 8,5 jaar bestuurslid van de afdeling schermvliegen van de KNVvL geweest met als portefeullie de brevetten en opleidingen. Al meer als 15 jaar actief lid van de kadercommissie is hij mede verantwoordelijk voor de bijscholingsdagen voor instructeurs. Een van de belangrijkste punten is dat er nu een Rijkserkende instructeurs opleiding is die voldoet aan de nieuwe Europeesche regelgeving voor sport instructeurs. Ook is hij een van de twee erkende examinatoren voor de instructeurs opleiding. Vanaf 2011 zit hij voor Nederland in de ESTC, de commissie voor scholing en veiligheid van de EHPU. Een van de projecten daar is de internationale voorvallen database.
Marc trekt de auditcommissie binnen de KNVvL en auditeert alle vliegscholen. Hij is om die reden ook geen verenigingslid en blijft onafhankelijk.
Andre en Arjan vertegenwoordigen ons als afgevaardigden in de ledenvergadering.

We willen hier ook gelijk een oproep doen aan een ieder die wil helpen die kar te trekken, zowel binnen onze eigen vereniging als binnen "onze" KNVvL.
Wij willen jullie vragen om ons te steunen door lid te worden van onze vereniging. Dit kan je doen door je op te geven via de KNVvL website: www.knvvl.nl.